Welkom bij het kenniscentrum

Ons kenniscentrum is bedoeld voor elke MKB-ondernemer die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Ontdek hieronder hoe je de eerste of volgende stappen zet naar een groenere toekomst voor jouw bedrijf.

Je gekozen filters

Thema's

thema

Soort

soort-artikel

Onderdeel

onderdeel

21/05/2024

kennisartikel

Nieuwe subsidieronde KIA-CE geopend voor circulaire ondernemers

03/05/2024

nieuws

Nu ook DEI+-subsidie beschikbaar voor kleinere circulaire projecten

10/04/2024

nieuws

Subsidie: Opening LIFE-call verwacht op 18 april

10/04/2024

kennisartikel

Waar blijft de vooruitgang in de circulaire economie?

04/04/2024

nieuws

Cirkelstad Breda bijna van start: aanmelden kan tot 12 april

Circulair risk scorecard

27/03/2024

kennisartikel

Nieuwe tool: Circular risk scorecard

26/03/2024

kennisartikel

Nederlandse horeca kan 510.000 kilo voedselverspilling voorkomen

25/03/2024

kennisartikel

Zoveel CO2 kan er in de bouw bespaard worden

25/03/2024

kennisartikel

Zo helpt de provincie Friesland circulaire ondernemers

12/03/2024

kennisartikel

In vijf stappen naar een circulaire bedrijfsstrategie

FAQ

FAQ filter V1

Vertrouwen is ontzettend belangrijk voor een succesvolle ketensamenwerking, en transparantie is dan ook cruciaal. Het samen vaststellen van doelen, een stip op de horizon bepalen, open communicatie, het delen van informatie, data en middelen, het samen ontwikkelen van strategieën. Kortom, eerlijk duurt het langst en dat begint bij het openhartig zijn over je intrinsieke doelen en belangen. Als daarin een duidelijke match is tussen ketenpartners, dan is er een stevige fundering voor een duurzame samenwerking.

Door samen te werken kun je krachten en kennis bundelen, kosten en risico’s delen, slimmer omgaan met materialen en grondstoffen en efficiënter werken. Je hebt daarnaast een groter netwerk tot je beschikking en daardoor ook toegang tot nieuwe markten en resources. Doordat je je ketenpartners betrekt bij innovatie en besluitvorming bekijk je kansen en risico’s vanuit meerdere perspectieven, wat je helpt om sneller succesvolle stappen te zetten richting circulair ondernemen. Je inspireert elkaar, leert van elkaar en doordat je samen naar een soortgelijk doel toewerkt, schept het vertrouwen en een duurzame relatie.

Hierbij kun je denken aan producenten, leveranciers, distributeurs, retailers, groothandels, consumenten, afvalbeheerders, overheidsinstanties en de gemeente waarin je actief bent. Daarnaast werk je wellicht samen met dienstverlenende partijen waar je afspraken mee kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een logistiek dienstverlener of schoonmaakbedrijf.

Ketensamenwerking in de circulaire economie houdt in dat bedrijven en organisaties samenwerken om ervoor te zorgen dat materialen of producten niet zomaar worden weggegooid aan het eind van de levensduur, maar hergebruikt worden. Zo behoudt datgene dat we al hebben zijn waarde en zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig. Het is noodzakelijk dat we slimmer omgaan met onze resources, om zo de impact op het milieu te verminderen. Maar dat kunnen we niet alleen. Ieder bedrijf is onderdeel van een waardeketen en juist daarom is ketensamenwerking cruciaal in de transitie naar een circulaire economie.

In dit kennisartikel lees je meer over de essentiële rol van ketensamenwerking.

Uitdagingen omvatten onder andere de initiële investeringen, het aanpassen van bestaande bedrijfsmodellen, het vinden van circulaire partners en het overtuigen van consumenten van de waarde van circulaire producten.

Des te meer reden om Breda Circulair te blijven volgen, want regelmatig delen we interessante artikelen en inspirerende verhalen van ondernemers en experts. Zij vertellen over de weerstand die ze hebben ervaren en over hun lessen en successen op het pad naar circulair ondernemerschap.

Schrijf je onderaan de website in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

We begrijpen als geen ander dat denken aan de toekomst soms lastig is, als er ook nú brood op de plank moet komen. Voor jou en voor je medewerkers. Een radicale omslag van 360 graden van de ene op de andere dag is voor de meeste bestaande bedrijven dan ook niet realistisch. Wat wél mogelijk is, is het geleidelijk zetten van stappen in de goede richting. Door je goed te laten informeren, door samen te werken met andere bedrijven en een netwerk op te bouwen van ondernemers die hetzelfde denken en wellicht tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Samen ga je sneller én kom je verder!

Wanneer je in jouw stappen richting circulair ondernemen tegen uitdagingen aanloopt, kun je je bijvoorbeeld aansluiten bij een van de programma’s die we momenteel draaien. Ook kun je jouw specifieke vraagstuk neerleggen bij ons Circulair Loket.

We staan nog maar aan de vooravond van een grote circulaire transitie. Om die transitie te versnellen, zodat we de doelen voor 2050 kunnen halen, hebben we pioniers nodig. Ondernemers die durven te innoveren, investeren en experimenteren. Met nieuwe businessmodellen, processen en technologieën. Maar innovatie is niet alleen technologisch van aard. Ook het meenemen van je medewerkers, partners en andere stakeholders in je innovatieproces is belangrijk. De toekomst is circulair en hoe meer mensen, ondernemers en beleidmakers dit inzien, hoe sneller we het samen voor elkaar krijgen!

Afhankelijk van waarmee jij impact wilt maken, kun je circulariteit op verschillende manieren meten. Indicatoren zijn bijvoorbeeld: de levensduur van producten, het percentage gerecyclede materialen, en de mate van samenwerking in de supply chain voor circulair beheer van grondstoffen.

De resultaten van die metingen kun je langs de R-ladder leggen. Daar vertellen we in dit kennisartikel meer over.

Dat kan op veel verschillende manieren, afhankelijk van het type bedrijf en de activiteiten waar je de meeste impact kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld circulaire principes integreren door duurzaam ontwerpen, recyclingprogramma’s implementeren, hergebruik van materialen stimuleren en samenwerken met andere bedrijven in de waardeketen.

Lees hier hoe andere ondernemers dit hebben aangepakt.

Veel traditionele bedrijven denken bij duurzaam en circulair aan duur. Echte ondernemers durven echter ver vooruit te kijken, te innoveren. Ze willen toekomstbestendig zijn en zien in de transitie naar de circulaire economie als een kans.
Voordelen zijn onder andere kostenbesparing door efficiënter gebruik van grondstoffen, vermindering van milieubelasting, verbetering van bedrijfsreputatie en het creëren van nieuwe zakelijke kansen.

Circulair ondernemen is een bedrijfsmodel dat gericht is op het minimaliseren van afval en het optimaliseren van het gebruik van grondstoffen. Het omvat strategieën zoals hergebruik, recycling, en het ontwerpen van producten met een lange levensduur om een duurzame en circulaire waardeketen te creëren.

Als je meer wilt weten over de filosofie van circulariteit verwijzen we je graag naar dit artikel in ons kenniscentrum over een bekend circulair model, ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation.

Een ander veelgebruikt model, dat erg nuttig is om te hanteren in de dagelijkse praktijk, is de R-ladder. Je vindt het artikel in ons kenniscentrum over de R-ladder hier.

Er zijn – volgens het Versnellingshuis – drie soorten leningen waaruit je kunt kiezen:

 1. Deelneming: een financier verstrekt kapitaal in ruil voor een aandeel in het bedrijf.
 2. Lening: de financier verstrekt een lening, die je in termijnen terugbetaalt en waarover je een afgesproken rentebedrag betaalt.
 3. Publieke financiering: een regeling vanuit de overheid.

Het Versnellingshuis helpt je stap voor stap naar het kiezen van de financiering die het best bij jouw bedrijf en behoefte past. Lees het artikel hier.

Op de website van het RVO vind je een overzicht van alle beschikbare subsidies. Ga naar de filtermogelijkheid ‘Ik zoek geld voor:’ en selecteer ‘Duurzaam en circulair ondernemen’.

Ook het Versnellingshuis heeft een tool ontwikkeld die een overzicht biedt van alle subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Wanneer je wilt investeren om circulair ondernemen voor jouw bedrijf mogelijk te maken, zijn er diverse mogelijkheden. Allereerst is het verstandig om na te gaan welke subsidies er worden verstrekt door overheden en non-profitorganisaties die circulaire initiatieven ondersteunen. Is een subsidie niet op jouw bedrijf of initiatief van toepassing, of onvoldoende om je investering te doen, dan zijn er diverse vormen van financiering mogelijk. De meest bekende en traditionele financieringsvorm is natuurlijk een banklening. Steeds meer banken verstrekken zogenaamde ‘groene leningen’, zoals de Rabobank die een speciale rentekorting biedt.

Naast traditionele leningen kunnen crowdfunding, (impact)investeerders of durfkapitalisten een uitkomst bieden. We adviseren om altijd uitgebreid advies in te winnen, zodat je de risico’s van dergelijke financieringen kent en weloverwogen neemt.

CSRD staat voor ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’. Deze term verwijst naar een Europese richtlijn die tot doel heeft de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage door bedrijven te vergroten.

De CSRD zal naar verwachting van kracht worden in 2023 en zal bedrijven verplichten om uitgebreide informatie te verstrekken over hun impact op duurzaamheid, zoals milieu-, sociaal en governance (ESG)-factoren. Het doel is om investeerders en andere belanghebbenden in staat te stellen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en druk uit te oefenen op bedrijven om duurzamere bedrijfspraktijken aan te nemen.

In Nederland zijn er verschillende wetten en regels die van toepassing zijn op duurzaam ondernemen. Enkele belangrijke wetten en regels zijn:

 1. MVO-Verklaring
 2. CSRD
 3. Milieuwetgeving
 4. Klimaatwet
 5. Wet inzake verpakkingen en verpakkingsafval
 6. Energiebesparingsplicht
 7. Subsidies en financiële stimuleringsmaatregelen

De wet- en regelgeving met betrekking tot circulair ondernemen kan per land en regio verschillen, maar over het algemeen zijn er enkele belangrijke aspecten waar circulaire ondernemingen rekening mee moeten houden:

 1. Milieuwetgeving
 2. Productregelgeving
 3. Grondstoffen- en afvalbeheer
 4. Financiële stimuleringsmaatregelen
 5. Europese en internationale wetgeving

Op dit moment is er nog geen sprake van een circulaire economie, de lineaire domineert. De transitie gaat gestaag omdat deze ontzettend veel omvat en van veel factoren afhankelijk is. De thema’s waar Breda Circulair zich op richt om de lokale circulaire economie te stimuleren en versnellen zijn:

 • Circulair ondernemen
 • Wet- en regelgeving
 • Financiering en subsidies
 • Ketensamenwerking

We delen voortdurend kennis en inspiratie vanuit de stichting én ons netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers en kennispartners.

Hoewel Nederland in 2050 volledig circulair wil zijn, is de definitie daarvan vaak nog wat onduidelijk. Een van de definities is de volgende:

‘De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het maximaliseren van het hergebruik van materialen en het minimaliseren van afval. In tegenstelling tot het traditionele lineaire economische model, waarbij grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en vervolgens weggegooid.’

In de praktijk betekent dit o.a. dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt, en zo niet gerecycled. Ook betekent het er in het voorstadium – de ontwerpfase – al rekening wordt gehouden met hergebruik aan het einde van de levensduur. Hiervoor wordt vaak het model ‘de R-ladder’ gebruikt.

Als je meer wilt weten over de filosofie van circulariteit verwijzen we je graag naar het bekende circulaire model, ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation.

Hoewel Nederland in 2050 volledig circulair wil zijn, is de definitie daarvan vaak nog wat onduidelijk. Een van de definities is de volgende:

‘De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het maximaliseren van het hergebruik van materialen en het minimaliseren van afval. In tegenstelling tot het traditionele lineaire economische model, waarbij grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en vervolgens weggegooid.’

In de praktijk betekent dit o.a. dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt, en zo niet gerecycled. Ook betekent het er in het voorstadium – de ontwerpfase – al rekening wordt gehouden met hergebruik aan het einde van de levensduur. Hiervoor wordt vaak het model ‘de R-ladder’ gebruikt.

Als je meer wilt weten over de filosofie van circulariteit verwijzen we je graag naar het bekende circulaire model, ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation.

Op dit moment is er nog geen sprake van een circulaire economie, de lineaire domineert. De transitie gaat gestaag omdat deze ontzettend veel omvat en van veel factoren afhankelijk is. De thema’s waar Breda Circulair zich op richt om de lokale circulaire economie te stimuleren en versnellen zijn:

 • Circulair ondernemen
 • Wet- en regelgeving
 • Financiering en subsidies
 • Ketensamenwerking

We delen voortdurend kennis en inspiratie vanuit de stichting én ons netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers en kennispartners.

De wet- en regelgeving met betrekking tot circulair ondernemen kan per land en regio verschillen, maar over het algemeen zijn er enkele belangrijke aspecten waar circulaire ondernemingen rekening mee moeten houden:

 1. Milieuwetgeving
 2. Productregelgeving
 3. Grondstoffen- en afvalbeheer
 4. Financiële stimuleringsmaatregelen
 5. Europese en internationale wetgeving

In Nederland zijn er verschillende wetten en regels die van toepassing zijn op duurzaam ondernemen. Enkele belangrijke wetten en regels zijn:

 1. MVO-Verklaring
 2. CSRD
 3. Milieuwetgeving
 4. Klimaatwet
 5. Wet inzake verpakkingen en verpakkingsafval
 6. Energiebesparingsplicht
 7. Subsidies en financiële stimuleringsmaatregelen

CSRD staat voor ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’. Deze term verwijst naar een Europese richtlijn die tot doel heeft de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage door bedrijven te vergroten.

De CSRD zal naar verwachting van kracht worden in 2023 en zal bedrijven verplichten om uitgebreide informatie te verstrekken over hun impact op duurzaamheid, zoals milieu-, sociaal en governance (ESG)-factoren. Het doel is om investeerders en andere belanghebbenden in staat te stellen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en druk uit te oefenen op bedrijven om duurzamere bedrijfspraktijken aan te nemen.

Wanneer je wilt investeren om circulair ondernemen voor jouw bedrijf mogelijk te maken, zijn er diverse mogelijkheden. Allereerst is het verstandig om na te gaan welke subsidies er worden verstrekt door overheden en non-profitorganisaties die circulaire initiatieven ondersteunen. Is een subsidie niet op jouw bedrijf of initiatief van toepassing, of onvoldoende om je investering te doen, dan zijn er diverse vormen van financiering mogelijk. De meest bekende en traditionele financieringsvorm is natuurlijk een banklening. Steeds meer banken verstrekken zogenaamde ‘groene leningen’, zoals de Rabobank die een speciale rentekorting biedt.

Naast traditionele leningen kunnen crowdfunding, (impact)investeerders of durfkapitalisten een uitkomst bieden. We adviseren om altijd uitgebreid advies in te winnen, zodat je de risico’s van dergelijke financieringen kent en weloverwogen neemt.

Op de website van het RVO vind je een overzicht van alle beschikbare subsidies. Ga naar de filtermogelijkheid ‘Ik zoek geld voor:’ en selecteer ‘Duurzaam en circulair ondernemen’.

Ook het Versnellingshuis heeft een tool ontwikkeld die een overzicht biedt van alle subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Er zijn – volgens het Versnellingshuis – drie soorten leningen waaruit je kunt kiezen:

 1. Deelneming: een financier verstrekt kapitaal in ruil voor een aandeel in het bedrijf.
 2. Lening: de financier verstrekt een lening, die je in termijnen terugbetaalt en waarover je een afgesproken rentebedrag betaalt.
 3. Publieke financiering: een regeling vanuit de overheid.

Het Versnellingshuis helpt je stap voor stap naar het kiezen van de financiering die het best bij jouw bedrijf en behoefte past. Lees het artikel hier.

Circulair ondernemen is een bedrijfsmodel dat gericht is op het minimaliseren van afval en het optimaliseren van het gebruik van grondstoffen. Het omvat strategieën zoals hergebruik, recycling, en het ontwerpen van producten met een lange levensduur om een duurzame en circulaire waardeketen te creëren.

Als je meer wilt weten over de filosofie van circulariteit verwijzen we je graag naar dit artikel in ons kenniscentrum over een bekend circulair model, ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation.

Een ander veelgebruikt model, dat erg nuttig is om te hanteren in de dagelijkse praktijk, is de R-ladder. Je vindt het artikel in ons kenniscentrum over de R-ladder hier.

Veel traditionele bedrijven denken bij duurzaam en circulair aan duur. Echte ondernemers durven echter ver vooruit te kijken, te innoveren. Ze willen toekomstbestendig zijn en zien in de transitie naar de circulaire economie als een kans.
Voordelen zijn onder andere kostenbesparing door efficiënter gebruik van grondstoffen, vermindering van milieubelasting, verbetering van bedrijfsreputatie en het creëren van nieuwe zakelijke kansen.

Dat kan op veel verschillende manieren, afhankelijk van het type bedrijf en de activiteiten waar je de meeste impact kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld circulaire principes integreren door duurzaam ontwerpen, recyclingprogramma’s implementeren, hergebruik van materialen stimuleren en samenwerken met andere bedrijven in de waardeketen.

Lees hier hoe andere ondernemers dit hebben aangepakt.

Afhankelijk van waarmee jij impact wilt maken, kun je circulariteit op verschillende manieren meten. Indicatoren zijn bijvoorbeeld: de levensduur van producten, het percentage gerecyclede materialen, en de mate van samenwerking in de supply chain voor circulair beheer van grondstoffen.

De resultaten van die metingen kun je langs de R-ladder leggen. Daar vertellen we in dit kennisartikel meer over.

We staan nog maar aan de vooravond van een grote circulaire transitie. Om die transitie te versnellen, zodat we de doelen voor 2050 kunnen halen, hebben we pioniers nodig. Ondernemers die durven te innoveren, investeren en experimenteren. Met nieuwe businessmodellen, processen en technologieën. Maar innovatie is niet alleen technologisch van aard. Ook het meenemen van je medewerkers, partners en andere stakeholders in je innovatieproces is belangrijk. De toekomst is circulair en hoe meer mensen, ondernemers en beleidmakers dit inzien, hoe sneller we het samen voor elkaar krijgen!

We begrijpen als geen ander dat denken aan de toekomst soms lastig is, als er ook nú brood op de plank moet komen. Voor jou en voor je medewerkers. Een radicale omslag van 360 graden van de ene op de andere dag is voor de meeste bestaande bedrijven dan ook niet realistisch. Wat wél mogelijk is, is het geleidelijk zetten van stappen in de goede richting. Door je goed te laten informeren, door samen te werken met andere bedrijven en een netwerk op te bouwen van ondernemers die hetzelfde denken en wellicht tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Samen ga je sneller én kom je verder!

Wanneer je in jouw stappen richting circulair ondernemen tegen uitdagingen aanloopt, kun je je bijvoorbeeld aansluiten bij een van de programma’s die we momenteel draaien. Ook kun je jouw specifieke vraagstuk neerleggen bij ons Circulair Loket.

Uitdagingen omvatten onder andere de initiële investeringen, het aanpassen van bestaande bedrijfsmodellen, het vinden van circulaire partners en het overtuigen van consumenten van de waarde van circulaire producten.

Des te meer reden om Breda Circulair te blijven volgen, want regelmatig delen we interessante artikelen en inspirerende verhalen van ondernemers en experts. Zij vertellen over de weerstand die ze hebben ervaren en over hun lessen en successen op het pad naar circulair ondernemerschap.

Schrijf je onderaan de website in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Ketensamenwerking in de circulaire economie houdt in dat bedrijven en organisaties samenwerken om ervoor te zorgen dat materialen of producten niet zomaar worden weggegooid aan het eind van de levensduur, maar hergebruikt worden. Zo behoudt datgene dat we al hebben zijn waarde en zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig. Het is noodzakelijk dat we slimmer omgaan met onze resources, om zo de impact op het milieu te verminderen. Maar dat kunnen we niet alleen. Ieder bedrijf is onderdeel van een waardeketen en juist daarom is ketensamenwerking cruciaal in de transitie naar een circulaire economie.

In dit kennisartikel lees je meer over de essentiële rol van ketensamenwerking.

Hierbij kun je denken aan producenten, leveranciers, distributeurs, retailers, groothandels, consumenten, afvalbeheerders, overheidsinstanties en de gemeente waarin je actief bent. Daarnaast werk je wellicht samen met dienstverlenende partijen waar je afspraken mee kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een logistiek dienstverlener of schoonmaakbedrijf.

Door samen te werken kun je krachten en kennis bundelen, kosten en risico’s delen, slimmer omgaan met materialen en grondstoffen en efficiënter werken. Je hebt daarnaast een groter netwerk tot je beschikking en daardoor ook toegang tot nieuwe markten en resources. Doordat je je ketenpartners betrekt bij innovatie en besluitvorming bekijk je kansen en risico’s vanuit meerdere perspectieven, wat je helpt om sneller succesvolle stappen te zetten richting circulair ondernemen. Je inspireert elkaar, leert van elkaar en doordat je samen naar een soortgelijk doel toewerkt, schept het vertrouwen en een duurzame relatie.

Vertrouwen is ontzettend belangrijk voor een succesvolle ketensamenwerking, en transparantie is dan ook cruciaal. Het samen vaststellen van doelen, een stip op de horizon bepalen, open communicatie, het delen van informatie, data en middelen, het samen ontwikkelen van strategieën. Kortom, eerlijk duurt het langst en dat begint bij het openhartig zijn over je intrinsieke doelen en belangen. Als daarin een duidelijke match is tussen ketenpartners, dan is er een stevige fundering voor een duurzame samenwerking.