kennisartikel

21 mei 2024

Nieuwe subsidieronde KIA-CE geopend voor circulaire ondernemers

Ontwerp zonder titel - 2024-05-21T105244.553
Group 1

Breda Circulair

Breda Circulair

Nieuwe subsidieronde KIA-CE geopend voor circulaire ondernemers

Werk je aan innovatieve circulaire producten, processen of diensten die binnen 10 jaar op de Nederlandse markt kunnen zijn? Vraag dan subsidie aan via de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE). Dit kan tot donderdag 15 augustus 2024. Er is in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar om ontwikkelingen binnen de maakindustrie en consumptiegoederen te ondersteunen.

Voor wie is deze subsidie?

De vierde subsidieronde van de KIA-CE regeling is geopend van 7 mei tot 15 augustus. Er is een totaalbudget van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van circulaire producten, processen en diensten. Dit omvat technologisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten en processen. Ook onderzoek naar consumentengedrag, bedrijfsmodellen of verdienmodellen komt in aanmerking voor subsidie. De maximale subsidie per project is € 500.000. Dit is een tender, wat betekent dat de beste projecten subsidie krijgen.

De regeling is specifiek gericht op twee productgroepen:

  1. Maakindustrie: waaronder kapitaalgoederen, elektrolysers en batterijen voor licht elektrisch vervoer.
  2. Consumptiegoederen: waaronder elektrische en elektronische apparaten, meubels, textiel en niet-plastic verpakkingen en wegwerpproducten.
Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Als je aanvraag aan de voorwaarden van de KIA-CE regeling voldoet, wordt je project beoordeeld op vier criteria. Voor elk criterium kun je een score van 1 tot 5 behalen, waarbij 5 de hoogste score is. Alle criteria tellen even zwaar mee in de eindscore, die de som is van de vier criteria. Op basis hiervan worden de aanvragen gerangschikt en wordt de subsidie verdeeld.

De vier beoordelingscriteria zijn:

• Bijdrage aan de doelen van de KIA-CE regeling:
Hoeveel draagt je project bij aan de doelen van de KIA-CE regeling? Denk aan het verminderen van grondstoffengebruik, verbeteren van biodiversiteit, verlagen van uitstoot van broeikasgassen, en het verbeteren van de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen.

• Kans op succes in de markt en maatschappij:
Hoe groot is de kans dat je project succesvol zal zijn in de markt en de maatschappij? Dit wordt beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare projecten.

• Innovativiteit:
Hoe vernieuwend is je project vergeleken met bestaand onderzoek of technologieën op internationaal niveau?

• Kwaliteit van het projectplan:
Hoe goed is je aanpak en methodiek uitgewerkt? Wordt er duidelijk omgegaan met risico's? En wordt er efficiënt omgegaan met beschikbare middelen? Ook wordt gekeken naar de bijdrage van onderzoeksorganisaties aan het project.

Hoe kan ik de KIA-subsidie aanvragen?

Op de website van de RVO kun je je subsidieaanvraag indienen. Dat kun je doen tot donderdag 15 augustus.

Gerelateerde artikelen

03/05/2024

nieuws

Nu ook DEI+-subsidie beschikbaar voor kleinere circulaire projecten

10/04/2024

nieuws

Subsidie: Opening LIFE-call verwacht op 18 april

Circulair risk scorecard

27/03/2024

kennisartikel

Nieuwe tool: Circular risk scorecard

Het antwoord op je vraag nog niet gevonden?

Heeft onze digitale kenniscentrum jouw vraag over circulair ondernemen nog niet beantwoord? Of wil je hulp bij het zetten van concrete stappen? Neem contact op met ons Circulair Ondernemersloket. We nemen binnen 5 dagen contact met je op.

“Hoe kan ik je helpen?”

Jack van Haperen

Circulair Ondernemersloket

Stel hier je vraag

Bij welke circulaire stappen kun jij hulp gebruiken? Stel je vraag via het formulier of omschrijf de uitdagingen en ideeën waar je graag ondersteuning bij wilt. We nemen binnen 5 werkdagen contact met je op.