Programma's en proeftuinen

Van circulair denken naar circulair dóen! De uitdaging is groot en de mogelijkheden eindeloos. Ieder branche, iedere keten heeft zijn eigen uitdagingen. Met die reden ondersteunen we diverse programma’s, gerelateerd aan een specifieke branche, thema of uitdaging. Ieder programma bestaat uit een (of meerdere) programmaleider(s) en een eigen community van ondernemers/kennispartners.

 

Bekijk onze meest actuele programma’s en meld je aan als deelnemer, óf pitch je idee voor een nieuw programma of proeftuin

Ketensamenwerking Agrifood

Samen met lokale en regionale spelers zetten we ons in voor een circulaire voedselketen – van boer tot bord!

 

Het programma Agrifood is een initiatief van Breda Circulair en richt zich op het in kaart brengen en toegankelijk maken (voor inkoop) van lokale voedselreststromen.

Circulaire hotspot

Binnen de circulaire hotspot komen kennis, onderzoek en ondernemerschap samen om kringlopen te sluiten en innovatie te stimuleren.

 

Dit programma gaat in op de behoefte aan een (fysieke) hotspot en community voor  ondernemers om lokale reststromen te benutten en kennis en resources te delen. 

Biobased bouwen

Samen werken we aan oplossingen voor de transitie naar een duurzame bouwsector – de toekomst is biobased!


Breda Circulair heeft het initiatief genomen tot ontwikkeling van het programma ‘Breda (ver)bouwt circulair’. doel is het vergroten van de toepassing van hernieuwbare materialen in de bouw. 

Toekomstvisie - een circulair centrum

In onze toekomstvisie zien we een circulair centrum voor ons. Een fysieke en inspirerende plek waar onze proeftuinen en programma’s gestalte krijgen, maar waar ook ruimte is voor andere projecten. 

 

Een plek waar circulaire pioniers en innovators kunnen experimenteren, samenwerken, kennis en resources delen. Waar diverse partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en (semi-)overheid samen kunnen komen en de duurzame toekomst van Breda vormgeven. 

 

Bouw jij mee aan deze toekomstvisie? 

De programmaleiders

Ieder programma, project of proeftuin wordt geleid door een aangewezen ‘kartrekker’. Maak hieronder kennis met onze programmaleiders en neem direct contact op als je interesse hebt om deel te nemen aan een van de programma’s.