Hoewel Nederland in 2050 volledig circulair wil zijn, is de definitie daarvan vaak nog wat onduidelijk. Een van de definities is de volgende:

‘De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het maximaliseren van het hergebruik van materialen en het minimaliseren van afval. In tegenstelling tot het traditionele lineaire economische model, waarbij grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en vervolgens weggegooid.’

In de praktijk betekent dit o.a. dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt, en zo niet gerecycled. Ook betekent het er in het voorstadium – de ontwerpfase – al rekening wordt gehouden met hergebruik aan het einde van de levensduur. Hiervoor wordt vaak het model ‘de R-ladder’ gebruikt.

Als je meer wilt weten over de filosofie van circulariteit verwijzen we je graag naar het bekende circulaire model, ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation.