Wat

ontwerpstudio voor

 een toekomstbestendige

leefomgeving

De noodzaak voor circulariteit volgt uit het besef dat alles op één of andere manier onderdeel is van ons ecosysteem

 

Ons ecosysteem bestaat uit gesloten kringlopen en is zeer complex. Omdat dit verder gaat dan de levensduur van een product of een gebouw is een nieuwe manier van ontwerpen vereist.  Integrale samenwerking tussen verschillende disciplines is essentieel om alle kringlopen te sluiten. Voor kleine zelfstandigen is het daarom meer dan eens noodzakelijk elkaar op te zoeken. Dit heeft geleid tot het initiatief ‘breda circulair’. Dit alles in de overtuiging dat circulariteit meer is dan een trend en de basis vormt voor een duurzame en gezonde toekomst.

Inzicht in lokale materiaalstromen vormt een belangrijke basis voor een circulair ontwerp

 

Er komen steeds meer initiatieven om reststromen (voorheen: 'afval') uit de productindustrie of uit gebouwen nuttig te gebruiken door hiervoor een nieuwe bestemming te vinden. Hierdoor wordt waardevernietiging voorkomen en neemt de behoefte aan schaarser wordende grondstoffen af. De ontwerpstudio werkt als magneet: het is een plek om deze lokale initiatieven te verzamelen, in beeld te brengen en aan elkaar te koppelen. Op die manier ontstaat een netwerk waar iedereen profijt van heeft. Door ervaringen en inzichten uit te wisselen kun je je eigen ontwerpproces beter afstemmen op een circulaire economie.

Heb jij een idee waarbij circulariteit een rol speelt? Of zoek je een nieuwe bestemming voor jouw reststroom? Laat het ons weten!

Breda circulair is een samenwerking van lokale ontwerpers

 

Door kennis en ervaringen te delen, elkaar uit te dagen, te bevragen en samen initiatieven te nemen kan een meer concrete en praktijkgerichte bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van een circulaire leefomgeving. Vanuit een ‘bottom-up’ benadering kunnen circulaire uitgangspunten worden verankerd in het ontwerpproces, in de praktijk worden gebracht en geëvalueerd. ‘Leren door te doen’ staat centraal: stap voor stap naar steeds meer circulariteit. De basis van de samenwerking wordt gevormd door het delen van een werkplek zonder verdere verplichtingen.

Circulair ontwerpen leidt uiteindelijk tot lagere kosten
Circulair denken zorgt voor lagere kosten tijdens de levensduur van een project (‘total cost of ownership’) en zorgt voor een hogere restwaarde. Dit betekent dat er niet langer gekeken wordt naar wat het kost om een project te realiseren maar naar wat het kost om een project te beheren. De exploitatiekosten van een kantoorgebouw zijn bijvoorbeeld vele malen hoger dan de initiële bouwkosten. Bedenk bijvoorbeeld maar eens hoe vaak kantoorinrichtingen vervangen of aangepast worden. Een circulair ontwerp zorgt voor lagere exploitatiekosten en een hogere restwaarde aan het einde van de exploitatieperiode. Bovendien kan een goed ontworpen circulair gebouw zorgen voor een gezonder binnenklimaat. Dat leidt vervolgens tot hogere productiviteit en minder ziekte van gebruikers. Wie verder durft te kijken dan de oplevering ziet dat circulair ontwerpen niet alleen tot de meest toekomstbestendige maar ook de meest financieel aantrekkelijke oplossingen leidt. Banken en andere hypotheekverstrekkers beginnen dit ook in te zien en staan vaker open voor nieuwe financieringsmethodes.

contact:

 

info@bredacirculair.nl

 

 

bezoekadres:

 

De Teruggave

Gasthuisvelden 11

(1ste verdieping)

4811 VX Breda

 Website: D.D. Bolier, MSc  | Copyright 2019 | breda circulair is een handelsnaam van Bolier Ontwerp & Bouwregie